Xalq musiqasi an'anaviy folklor musiqasi va 20-asr xalqi yangilanishida undan kelib chiqqan janrlarni o'z ichiga oladi. Xalq musiqasining ayrim turlari jahon musiqasi deb atalishi mumkin. An'anaviy folklor musiqasi bir nechta usullarda aniqlangan: musiqaning og'zaki ravishda uzatilishi, noma'lum bastakorlarning musiqasi yoki musiqaning uzoq vaqt davomida bajargan musiqasi. Tijorat va klassik uslublar bilan taqqoslangan. Bu atama 19 asrda paydo bo'lgan, ammo folklor musiqasi bundan kattaroqdir.

Mahsulotlar yo'q istagingizga muvofiq deb topildi.