Mashinasozlik (ML) - bu kompyuter tizimlari aniq ko'rsatmalarni ishlatmasdan, uning o'rniga naqsh va ta'sirga tayanib, ma'lum bir vazifani bajarish uchun foydalanadigan algoritmlar va statistik modellarni ilmiy o'rganishdir. Bu sun'iy intellektning pastki qismi sifatida qaraladi.
Yuqoriga qaytish